מוצרים פנסיוניים

קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים

מוצרים שנועדו לפתור 3 בעיות כלכליות עמן אנו יכולים להתקל:

פטירה-פטירתו של מפרנס במשפחה תגרום להפסקת ההכנסה למשפחה.קרן הפנסיה תשלם במקרה כזה קצבת שאירים לאלמן/ה ולילדי המבוטח.

נכות/אבדן כשר עבודה-במקרה של נכות או אבדן כשר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה,תפגע ההכנסה המשפחתית.קרן הפנסיה תשלם במצב זה עד 75% מהשכר המבוטח.

בפרישה מהעבודה בגיל פרישה תפסק ההכנסה מעבודה-קרן הפנסיה תשלם משכורת חודשית קבועה לכל החיים לפורש מעבודה כך שיוכל להמשיך ולהתפרנס בכבוד.

תוכניות לפרישה

תכניות לחסכון המיועד לשימושם של פורשים מעבודה בהתאמה לצרכיהם האישיים תוך התחשבות ברצונם לקבלת קצבה/סכומים הוניים חד פעמיים.

ריכוז צבירות פנסיוניות

מכשיר חסכון טהור ללא אלמנטים ביטוחיים הנועד לרכז בתכנית אחת צבירות קיימות ממוצרים פנסיוניים שונים כמו תכניות פנסיה קופות גמל וביטוחי מנהלים ממקומות עבודה שונים תוך שמירה על אופיו המקורי של הכסף כהוני/קצבתי וביצוע תכנון נכון ומיטבי כיצד להשתמש בו בגיל פרישה או לפניו.
לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן והשאירו פרטים​

קופת גמל

מכשיר חסכון ללא אלמנטים ביטוחיים נועד לחסכון טהור לצורך תגבור הפנסיה בגיל פרישה.ישולם כקצבה חודשית.
לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן והשאירו פרטים​

תכניות לקבלת קצבה מיידית

מיועדת לאנשים בגיל פרישה שצברו סכומים הוניים ומעוניינים לקבל קצבה חודשית קבועה ומובטחת לכל ימי חייהם.
לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן והשאירו פרטים​

סגירת תפריט

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם